Werkwijze

Na ontvangst van uw opdracht wordt gezamenlijk een functieprofiel opgesteld met de vereisten waaraan de ideale kandidaat dient te voldoen. Daarnaast wordt een beschrijving van uw bedrijf gegeven.

Wanneer er overeenstemming is over de details wordt de vacature zonder kosten op onze internetsite geplaatst. Tegelijkertijd wordt in onze bestanden gekeken of er reeds een potentiële kandidaat in portefeuille is. Op verzoek en in overleg kunnen ook andere media benut worden.

Gedurende de procedure wordt u vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de tussentijdse stand van zaken.

Na de selectie van de binnengekomen CV's worden gesprekken door ons gevoerd met de sollicitanten die aan de gestelde harde criteria voldoen.

Vervolgens wordt een selectie gemaakt van de 3 beste kandidaten. Deze worden bij u voorgedragen aan de hand van een uitgebreide samenvatting van de gesprekken die wij gevoerd hebben, vergezeld van de CV’s van de sollicitanten.

Na uw akkoord worden er afspraken gemaakt met de kandidaten die voor een eerste gesprek zullen worden uitgenodigd. Na afronding en evaluatie van die gesprekken volgt met de kandidaat waarop de keuze is gevallen een tweede gesprek. Wanneer dit positief is verlopen en er overeenstemming is tussen de opdrachtgever en de kandidaat over het aanbod, volgt hierna de verdere administratieve afwikkeling. Uiteraard zijn wij altijd beschikbaar voor eventuele benodigde assistentie.