Stuwadoorsbaas (AFGEROND)

Onze opdrachtgever is een internationale logistieke dienstverlener gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf houdt zich ondermeer bezig met zeetransport, wegtransport, opslag/overslag. Namens klanten wordt het gehele transport verzorgd vanaf de laadhavens tot uiteindelijke levering aan de klant, inclusief alle documentatie en afwikkeling. Treedt tevens op als agent voor diverse rederijen, zowel in vracht als in passagiersvaart. De bedrijfscultuur is informeel, no nonsense, collegiaal.

Namens deze opdrachtgever zoeken wij kandidaten voor de functie van:

STUWADOORSBAAS

Doel van de functie

De Stuwadoorsbaas geeft leiding aan de operationele activiteiten, aan de zowel de scheepszijde als de expeditiezijde binnen zijn ploeg of object(en) onder zijn verantwoordelijkheid. De stuwadoorsbaas zorgt voor een efficiënte, kwalitatief hoogstaande en klantgerichte uitvoering van de operaties. De naleving van het veiligheidsbeleid is dusdanig dat een optimale veiligheid gewaarborgd is.

• Dagelijkse leiding over de operaties aan scheeps – en expeditiezijde binnen zijn ploeg of objecten onder zijn verantwoordelijkheid. • Is verantwoordelijk voor een efficiënte inzet van mensen en middelen binnen zijn ploeg of objecten onder zijn verantwoordelijkheid en neemt waar nodig en mogelijk actief deel aan de werkzaamheden. • Zorgt voor een juiste instructie aan de medewerkers en ziet toe op een efficiënte voortgang en kwaliteit van het werk. ? Zorgt voor het naleven van de regels op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid, inclusief: - de VCA** norm, met o.a., de handhaving van de veiligheid aan boord van schepen, (o.a. struikel objecten, gladheid), in loodsen en op de terminal, houden van werkplekinspecties, invullen van een (bijna) ongeval rapport, geven van veiligheidsinstructie aan nieuwe (inhuur)krachten, - Vervult de rol van Bedrijfshulpverlener (BHV’er). - Huishoudelijk Reglement. • Ten uitvoer brengen en controleren van de processen op basis van: o ISO-9001 norm o ISPS - en douanewetgeving • Levert een actieve bijdrage aan het overleg met het Hoofd Operaties en Planning aangaande de • indeling van de mensen (eigen mensen en inhuurkrachten) voor de scheeps – en wal werkzaamheden. • Draagt samen met zijn collega ploegleiders verantwoordelijkheid voor een goede afstemming van werkzaamheden en een zorgvuldige en adequate werkoverdracht. • Ondersteunt de samenwerking en zelfstandigheid van medewerkers, creëert een goede sfeer binnen zijn ploeg. • Houdt functioneringsgesprekken met de medewerkers uit zijn ploeg. • Draagt zorg voor de afvalscheiding en de orde en netheid op het terrein. • Neemt initiatief bij het zoeken naar verbeteringen van de uitvoering en kwaliteit van het werk.

Bevoegdheden • Beslissingen nemen met betrekking tot de taakverdeling en het bepalen van prioriteiten binnen zijn ploeg of objecten onder zijn verantwoordelijkheid.

Functiekenmerken en –vereisten Werk- en opleidingsniveau en overige relevante opleidingen: • MBO werk- en/of opleidingsniveau, • Vakkennis op het gebied van logistieke processen, lossen, laden en opslag, • Specifieke middenkader opleidingen of trainingen, • Geldig diploma VCA voor Leidinggevenden, • Geldig BHV diploma.

Specifieke kennis en ervaring: • Gedegen praktische ervaring in operationele omgeving, • Inzicht en overzicht in de bedrijfsprocessen, • Minimaal 5 jaar ervaring, • Eventueel aangevuld met specifiek op de functie gerichte kennis, • Redelijk Engels in woord en schrift.

Essentiële vaardigheden: • Leidinggevende capaciteiten, • Goede organisator en motivator, • Accuraat, • Goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, • Beslissingsvaardig, • Gedisciplineerd en gestructureerd werken.

Overige relevante kenmerken en vereisten: • Werken onder tijdsdruk, stressbestendig, • Geduldig, • Doorzettingsvermogen.